Η παρουσία του MOVITATION (πρώην PHYSIOHEALTH) σε εκπομπές και άρθρα