Ένας σύγχρονος πελματογράφος από σήμερα στο Physiohealth

Ένας σύγχρονος πελματογράφος από σήμερα στο Physiohealth

Ο πελματογράφος είναι ίσως η καλύτερη μέθοδος για την κατασκευή κατά παραγγελία ορθωτικών  πελμάτων , τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την ορθή βάδιση, που οδηγεί στην βελτίωση αλλά και στην πρόληψη πολλών παθολογιών.